Na kolejny koncert zapraszamy w styczniu 2018 roku ...

Zapraszamy do śledzenia zapowiedzi

dotyczących innych cyklów koncertów ...

 

 

 

#muzyczneimpresje #koncert #dptreymontówka #orkiestrapolitechnikiopolskiej #orkiestradętazsewopolu #cyklkoncertówwędrownych