Na kolejny koncert zapraszamy w I połowie grudnia 2017 roku ...

Szczegóły niebawem ...

Zapraszamy także do śledzenia zapowiedzi

dotyczących innych cyklów koncertów ...

 

 

 

#muzyczneimpresje #koncert #dptreymontówka #orkiestrapolitechnikiopolskiej #orkiestradętazsewopolu #cyklkoncertówwędrownych